เที่ยวหลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองมรดกโลกริมแม่น้ำโขง

เยือนหลวงพระบาง ลาว สักการะพระบาง ชมงานศิลปะล้านช้างและบ้านเมืองสไตล์โคโลเนียล พร้อมชมน้ำตกกวางสี จิบกาแฟลาว และช้อปปิ้งถนนข้าวเหนียว ตลาดมืด หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

YouTube หลวงพระบาง

The Best Way to Enjoy Luang Prabang, Laos

Kuang Si National Park

Celebration 20th anniversary of Luang Prabang World Heritage Site

รีวิว หลวงพระบาง

“หลวงพระบาง” บนเส้นทางผ่านเมือง “เลย”...เชื่อม “เชียงคาน” ประสานเมืองพี่-น้อง

เลย-หลวงพระบาง เส้นทางใหม่ที่น่าลอง

ผู้หญิงตัวคนเดียวแบกเป้ลุย "หลวงพระบาง"

Indy Review : สะบายดีหลวงพระบาง&วังเวียง

เที่ยวหลวงพระบางกันเถอะ

เที่ยวหลวงพระบาง เดินทางชิลๆ ฉบับ Travel MThai

เพราะชีวิตมันเปลี่ยว เลยพาหัวใจไปเที่ยว "หลวงพระบาง"

IDO Travellers สะบายดี หลวงระบาง

รีวิวเล็กๆ กับการเดินทางสู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก แบบประหยัดงบ

สบายดีหลวงพระบาง

ทริป หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ที่เที่ยว ที่กินในหลวงพระบาง

ทริปข้ามปี : ลาวเหนือ (เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง)